First Line Software streeft er altijd naar de voordelen en best practices van alle methodes die we gebruiken met elkaar te combineren. We willen een efficiënt, transparant, voorspelbaar en beheersbaar proces creëren

Wereldwijde levering: de juiste 'shore' voor u

We beschikken te kust en te keur over ontwikkelaars en klantondersteuningsmedewerkers, en werken aan het best mogelijke leveringsmodel voor onze klanten, dat het best aansluit op hun voorkeuren en projectscenario's.

Onze wereldwijde deskundigheid biedt klanten de optimale combinatie van lokale en offshore voorzieningen om consequent zeer kwalitatieve, hoogwaardige levering te garanderen.

Wereldwijde levering, overeenkomsten en prijsstellingen

Offshore/Nearshore levering

Onder dit model worden alle projectactiviteiten – van de verzameling van vereisten, architectuur, analyse en ontwerp tot codering, testen, bug-fixing, toepassing en ondersteuning – uitgevoerd in onze offshore/nearshore locaties. Offshore levering is vooral gunstig in gevallen waar kostenbeheersing en snelle uitbreiding van cruciaal belang zijn. De projectmanagementfunctie en -communicatie ligt bij de offshore projectmanagers en/of Delivery Director, die het project uitvoeren met bewezen en goed gedefinieerde procesgerichte sjablonen en metriek. In sommige scenario's bevelen we voor belangrijk offshore personeel een kort bezoek aan de klant aan om te worden ingewerkt, kennis op te doen en vertrouwen op te bouwen.

Onsite levering

Onder het onsite leveringsmodel plaatst First Line hooggekwalificeerde professionals met software-vaardigheden in het bedrijf van de klant om nauw te integreren met het team ter plaatse ten behoeve van de oplevering van een project.

Hybride leveringsmodel

Dit model combineert de onsite en offshore scenario's voor maximale efficiency. De functies die zich goed voor onsite werken lenen zijn programma-/projectmanager, architect, bedrijfsanalist, tech lead, QA lead, of senior ontwikkelaar. Het onsite team onderhoudt direct contact met het interne team om vereisten te verzamelen en te onderzoeken, ontwerp en ontwikkeling, terwijl ze ook het offshore-team aansturen en zo de klok rond oplevering realiseren. Dit model biedt mogelijkheden tot schaalbaarheid en pakt verschillende belangrijke issues aan, zoals persoonlijk contact met het team, het ontwikkelen van vertrouwen, tijdsverschillen, snellere doorlooptijden voor onmiddellijke feedback over deliverables, enzovoort.

Overeenkomstmodellen

Projectwerk

Onder dit model verplichten we ons tot het verrichten van specifieke werkzaamheden op het gebied van applicatieontwikkeling sturend op de behoeften van de klant. Als dienstverlener beheersen we de complete ontwikkelcyclus. Daarom kunnen we de klant in alle fasen van de projectcyclus bijstaan, onder meer met onderzoek en selectie van technologieën, prototypering, ontwikkeling, testen, implementatie en productondersteuning.

Projectwerk wordt meestal gekozen als de klant een specifiek probleem van beperkte omvang en/of kort tijdsbestek wil aanpakken. Ook komt het voor dat klanten het projectmodel gebruiken voor de eerste opdracht aan de nieuwe dienstverlener, voordat ze overgaan tot een langdurige zakelijke relatie.

Gespecialiseerd team, of gespecialiseerd Offshore Development Center (ODC)

Dit model werkt het best voor klanten die als strategische doelstelling hebben om hun interne softwareontwikkelingsorganisatie aan te vullen met een externe partner. Een specialistisch ODC dat volledig is geïntegreerd met de interne teams is het meest geschikt voor bedrijven die een steeds terugkerende stroom van softwareontwikkelingswerk hebben, softwareleveranciers bijvoorbeeld, en de strategische keuze maken voor outsourcing.

Binnen First Line werken ODC's in hoge mate autonoom, op een eigen speciaal ingerichte werkplek, met eigen netwerken, toegang, beveiliging, enzovoort. Wij nemen IP-bescherming uitermate serieus, en onze ODC's doorstaan strenge beveiligings-audits van onze klanten stelselmatig goed.

De ODC-aanpak biedt bepaalde voordelen:

  • Behoud, delen en hergebruik van kennis
  • Kortere leercurve voor nieuwe teamleden
  • Hogere productiviteit en kortere time-to-market
  • Verhoogde flexibiliteit in gebruik van menskracht (teams uitbreiden en inkrimpen)

Prijsmodellen

Wij hanteren verschillende prijsmodellen voor verschillende omstandigheden. Zo werkt een vaste-prijsbenadering het best in een project met een duidelijk omschreven looptijd waar tijdens de implementatie weinig kans is op bijstellingen. Voor projecten met minder vastomlijnde afspraken, waarbij de klant moet reageren op veranderende marktomstandigheden, kan Time & Materials (T&M) een geschikter model zijn. ODC-overeenkomsten maken meestal ook gebruik van een T&M-achtige prijsstelling.

WILT U MEER INFORMATIE?

NEEM GERUST CONTACT MET ONS OP

David Tedford
VICE PRESIDENT