Onze planeet

In 2021 werd First Line Software een officiële partner van Diergaarde Blijdorp en hielp ze twee Amoerpanters te redden. Door verlies van leefgebied en stroperij zijn Amoerpanters ernstig bedreigd: men denkt dat er nog maar 84 exemplaren bestaan. Dierengaarde Blijdorp Rotterdam bevindt zich ten noordwesten van Rotterdam. Het is een van de oudste dierentuinen van Nederland. De dierentuin, met een oppervlakte van 26-hectare, is onderverdeeld in verschillende dierengeografische gebieden en herbergt ruim 180 soorten. De dierentuin is lid van de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen (NVD) en van de Europese Vereniging van Dierentuinen en Aquaria (European Association of Zoos and Aquaria, EAZA). 

In 2021 heeft ons bedrijf ook twee stokstaartjes geadopteerd bij Koninklijke Dierentuin ARTIS in Amsterdam! We zijn er vast van overtuigd dat het adopteren van dieren een geweldige manier is om de dierentuin van Amsterdam te steunen en om bij te dragen aan de bescherming en zorg voor de dieren die daar zijn ondergebracht. First Line Software steunt ARTIS en haar initiatieven voor dierenverzorging, voorlichting over natuur en milieu, internationale fok- en herintroductieprogramma’s en natuurbehoud. We houden van onze planeet, dus hebben we van deze unieke gelegenheid gebruikgemaakt om ARTIS en haar geweldige bewoners te steunen. En dat is waarom wij het nieuws over dit partnerschap met u willen delen!

TECHNISCHE EXPERTISE INZETTEN VOOR DE GOEDE ZAAK

First Line Software maakt graag gebruik van de gelegenheid om de maatschappelijke verantwoordelijkheid van het bedrijf te nemen door maatschappelijke problemen en milieuproblemen aan te pakken waarbij onze kennis en expertise op het gebied van softwareontwikkeling en digitalisering goed van pas komen.

Een ander voorbeeld waaruit blijkt dat First Line Software zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt, is dat we regelmatig producten van UNICEF kopen. We steunen ook organisaties die 20 – 30% van hun omzet van hun drukkerijdiensten of promotieartikelen doneren voor de aanschaf van geneesmiddelen voor personen die worden behandeld voor verschillende soorten kanker.

FIRST LINE SOFTWARE ORGANISEERT HACKATONS

First Line Software organiseert regelmatig hackathons voor studenten van lokale technische universiteiten. De voornaamste doelstelling is om binnen 24 uur onderhoudende en leerzame softwareprototypen te ontwikkelen. Alle ideeën en studenten van elk technische-expertiseniveau zijn welkom. Tijdens de pauzes worden aan de studenten masterclasses gegeven om hun curriculum te verbeteren.

WILT U MEER INFORMATIE?

NEEM GERUST CONTACT MET ONS OP

David Tedford
VICE PRESIDENT